دبیرستان معارف سجادیه یکی از واحدهای موسسه فرهنگی معارف سجادیه است که در

 سال ۱۳۷۴ توسط حجت الاسلام و المسلمین خطیبی ،حاج حسین عطاران و مرحوم زراعت گر 

و عده‌ای دیگر از دل‌سوختگان تعلیم و تربیت اسلامی تأسیس گردید.

در این موسسه سعی می‌شود محصلین به گونه‌ای در ابعاد مختلف تربیت شوند که با توانمندی روحی 

و جسمی و برخورداری از بهداشت روانی لازم، زندگی دنیوی و اخروی نیکوئی داشته و انسان 

مفیدی برای خود، خانواده و جامعه باشند...

دانش پژوهان این موسسه با آگاهی از این حقیقت که هدایت واقعی از اوست خود را در 

معرض این نسیم قرار می دهند، تا به قدر تلاش، ظرفیت،علاقه‌مندی، آراسته به زیور انسانیت شده

 و ازاین هدیه به نحو احسن بهره ببرند